Anmälan till kongressen sker genom att anmälningsformuläret på sidan fylls i – om man inte är medlem i Club Cosmos tas en smärre avgift om 100kr ut, vilken kan betalas på plats eller i förväg till Club Cosmos plusgiro: 436 77 95 - 4. Fika ingår i medlemsavgiften.

Registrering av deltagande i kongressen kan ske fram till och med den 7e november 2022 CE.

Visa mig i listan

Deltagare