Som kongresser bör, så har även denna ett program med mer eller mindre riskfyllda aktiviteter. Rekommenderad dos aktiviteterär 3-4 per timme om inget annat ordinerats. Vid komplett förvirring bör aktivitetsnivån trappas ned under 10 minuter och hållas låg tills det att nya infall och idéer uppstår.

Symptom på kongressdeltagande omfattar bland annat: Spontan munterhet, fryntlighet¹, gott humör, positiv anda, kronisk optimism, glädje och entusiasm. Vid akuta symptom, ring och bjud in en god vän till kongressen.

Programmet är som vanligt preliminärt tills det att kongressen är över, men hoppas kunna ge en fingervisning om innehållet.

Tid Aktivitet Smittorisk
15:00 Öppning och välkomsttal, kanske en välkomstdrink 100%
15:30 Bok- och skyddstips 271%
16:00 Debatt: Hur hade Världarnas Krig slutat om martianerna blev infekterade med zombievirus? 314%
17:00 Presentation av Martin: Någonting med tentakler 360˚
18:00 Paus för intag av mat och dryck 451˚F
19:30 Presentation av Patrik C: Väsen från nordisk folktro i svenskspråkig fantasy 666%
20:30 Filmvisning och omröstning 720%
21:30 Quiz med smittsamma musikstycken 100i%
22:18 Avtorkning och packetering av medlemmarna Nan
¹: Här återkom begreppet fryntlig från startsidan.