Utan dessa tappra varelsers insatser hade kongressen kanske inte blivit av!

Anna Kashubina
Websida - design och kod, ansvarig för zombies
Peter Bengtsson
Diverse teknik, allmän hjälpreda, ordnar fika, skyldig till tipspromenaden
Louise Rylander
Kongressgeneral, ansvarig för kongressens framtida historia
Helena Kiel
Ekonomiskt ansvarig, hanterar berggrunden och ser till att kongressen inte drabbas av jordbävningar eller vulkanutbrott
Lars-Göran Johansson
Biografanläggning, uppmuntran av medlemmarna, underhåll av cybernetiska livsformer
Glenn Petersen
Bokrekommendationer, ekrekommendationer
Thomas Olsson
Baransvarig, barbaransvarig
Rudolf der Hagopian
Rösträknare, rasträknare, resträknare, testräknare